ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁଳିଅଣା (ଚାନ୍ଦୁଆ) : ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୬୦ ତାରିଖ ୧୧.୧୨.୨୦୨୦ “କୁଳିଅଣା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ,ଚାନ୍ଦୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁଳିଅଣା (ଚାନ୍ଦୁଆ) : ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୬୦ ତାରିଖ ୧୧.୧୨.୨୦୨୦ “କୁଳିଅଣା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ,ଚାନ୍ଦୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁଳିଅଣା (ଚାନ୍ଦୁଆ) : ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୬୦ ତାରିଖ ୧୧.୧୨.୨୦୨୦ “କୁଳିଅଣା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ,ଚାନ୍ଦୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁଳିଅଣା (ଚାନ୍ଦୁଆ) : ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୬୦ ତାରିଖ ୧୧.୧୨.୨୦୨୦ “କୁଳିଅଣା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ,ଚାନ୍ଦୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

17/12/2020 24/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (657 KB)