ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାରିପଦା (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ), ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୮୨୦/ ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି., ତା ୨୦/୦୬/୨୦୧୯: “ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମଯୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ/ସ୍କୋରପିଓ (ଏମ୍.୨ ଡି.ଆଇ.ସି.ଆର୍.) ଗାଡି ନିୟୋଜିତ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହୀ ଗାଡି ମାଲିକ ବା ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧା କାଗଜରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଅହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାରିପଦା (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ), ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୮୨୦/ ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି., ତା ୨୦/୦୬/୨୦୧୯: “ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମଯୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ/ସ୍କୋରପିଓ (ଏମ୍.୨ ଡି.ଆଇ.ସି.ଆର୍.) ଗାଡି ନିୟୋଜିତ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହୀ ଗାଡି ମାଲିକ ବା ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧା କାଗଜରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଅହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାରିପଦା (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ), ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୮୨୦/ ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି., ତା ୨୦/୦୬/୨୦୧୯: “ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମଯୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ/ସ୍କୋରପିଓ (ଏମ୍.୨ ଡି.ଆଇ.ସି.ଆର୍.) ଗାଡି ନିୟୋଜିତ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହୀ ଗାଡି ମାଲିକ ବା ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧା କାଗଜରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଅହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାରିପଦା (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ), ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୮୨୦/ ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି., ତା ୨୦/୦୬/୨୦୧୯: “ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମଯୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ/ସ୍କୋରପିଓ (ଏମ୍.୨ ଡି.ଆଇ.ସି.ଆର୍.) ଗାଡି ନିୟୋଜିତ କରିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହୀ ଗାଡି ମାଲିକ ବା ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧା କାଗଜରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଅହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

20/06/2019 27/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (333 KB)