ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାରିପଦା ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ , ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା -୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ର ୨୬ ଗୋଟି ପଂଚାୟତି ସମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଲୋଗୋ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାରିପଦା ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ , ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା -୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ର ୨୬ ଗୋଟି ପଂଚାୟତି ସମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଲୋଗୋ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାରିପଦା ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ , ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା -୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ର ୨୬ ଗୋଟି ପଂଚାୟତି ସମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଲୋଗୋ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାରିପଦା ,ମୟୂରଭଞ୍ଜ , ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା -୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ର ୨୬ ଗୋଟି ପଂଚାୟତି ସମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଲୋଗୋ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩ ତା. ୧୬.୦୧.୨୦୧୯

19/01/2019 31/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (495 KB)