ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା ), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ରେ ଯାନ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା ), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ରେ ଯାନ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା ), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ରେ ଯାନ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୃଷି ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା ), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ଆତ୍ମା), ମୟୂରରଭଞ୍ଜ ରେ ଯାନ ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

27/05/2019 04/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)