ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପାହାଡ଼ିଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଯଶିପୁର , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା -୧୧୨୫, ତା-୨୪/୦୧/୨୦୧୯ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ପାହାଡ଼ିଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଯଶିପୁର , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା -୧୧୨୫, ତା-୨୪/୦୧/୨୦୧୯ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପାହାଡ଼ିଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଯଶିପୁର , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା -୧୧୨୫, ତା-୨୪/୦୧/୨୦୧୯ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

ପାହାଡ଼ିଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଯଶିପୁର , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା -୧୧୨୫, ତା-୨୪/୦୧/୨୦୧୯ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ

24/01/2019 02/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (892 KB)