ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ୟାଳୟ, ଯଶିପୁର : ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ ପାଇ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ୟାଳୟ, ଯଶିପୁର : ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ ପାଇ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ୟାଳୟ, ଯଶିପୁର : ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ ପାଇ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ୟାଳୟ, ଯଶିପୁର : ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ ପାଇ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

23/03/2020 04/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)