ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁସୁମି, ବାଦାମପାହାଡ : “ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ “

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁସୁମି, ବାଦାମପାହାଡ : “ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ “
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁସୁମି, ବାଦାମପାହାଡ : “ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ “

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୁସୁମି, ବାଦାମପାହାଡ : “ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ”

08/04/2021 22/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)