ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା :” ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨  ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ ଓ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର – ୨୦୨୨-୨୩ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା :” ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨  ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ ଓ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର – ୨୦୨୨-୨୩ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା :” ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨  ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ ଓ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର – ୨୦୨୨-୨୩ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା :” ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ  ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର୨୦୨୨୨୩ ମୁଦ୍ରଣ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି”

21/01/2023 10/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)