ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨, ୨୦୧୯- ୨୦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି।

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨, ୨୦୧୯- ୨୦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨, ୨୦୧୯- ୨୦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି।

ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁର୍ଗାବାଡି, ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ – ୨, ୨୦୧୯- ୨୦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି।

10/01/2020 27/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)