ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାରିପଦା: ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାରିପଦା ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ GROUP-‘Y’ ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ ତା ୨୭.୦୨.୨୦୧୯ ରିଖ ଠାରୁ ତା ୦୩.୦୩.୨୦୧୯ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାରିପଦା: ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାରିପଦା ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ GROUP-‘Y’ ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ ତା ୨୭.୦୨.୨୦୧୯ ରିଖ ଠାରୁ ତା ୦୩.୦୩.୨୦୧୯ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାରିପଦା: ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାରିପଦା ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ GROUP-‘Y’ ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ ତା ୨୭.୦୨.୨୦୧୯ ରିଖ ଠାରୁ ତା ୦୩.୦୩.୨୦୧୯ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାରିପଦା: ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାରିପଦା ଠାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ GROUP-‘Y’ ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆୟୋଜନ ତା ୨୭.୦୨.୨୦୧୯ ରିଖ ଠାରୁ ତା ୦୩.୦୩.୨୦୧୯ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।

22/02/2019 02/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)