ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି : “ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି ପି ଏମ ୟୁ ଓ ବି ପି ଏମ ୟୁ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି”

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି : “ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି ପି ଏମ ୟୁ ଓ ବି ପି ଏମ ୟୁ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି”
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି : “ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି ପି ଏମ ୟୁ ଓ ବି ପି ଏମ ୟୁ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି”

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି : “ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନୟନ ସଂସ୍ଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି ପି ଏମ ୟୁ ଓ ବି ପି ଏମ ୟୁ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି”

02/12/2021 20/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)