ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡେର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି“

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡେର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି“
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡେର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି“

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : ଟେଣ୍ଡେର ବିଜ୍ଞପ୍ତି  “ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡେର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି“

10/06/2022 30/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)