ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଈ.ଜି.ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜି॰ଆର॰ଏସ) ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଈ.ଜି.ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜି॰ଆର॰ଏସ) ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଈ.ଜି.ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜି॰ଆର॰ଏସ) ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ : “ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ଏମ.ଜି.ଏନ.ଆର.ଈ.ଜି.ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜି॰ଆର॰ଏସ) ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

10/06/2020 10/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (772 KB)