ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜ଼ିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବିଭାଗ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ : ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଭି.ଡ଼.ଏମ .ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏନ .ଜି .ଓ . ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜ଼ିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବିଭାଗ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ : ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଭି.ଡ଼.ଏମ .ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏନ .ଜି .ଓ . ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜ଼ିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବିଭାଗ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ : ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଭି.ଡ଼.ଏମ .ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏନ .ଜି .ଓ . ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜ଼ିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବିଭାଗ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ : ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଭି.ଡ଼.ଏମ .ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏନ .ଜି .ଓ . ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

23/07/2019 01/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)