ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – ୦୧/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ତା.୨୮/୦୫/୧୮ରିଖ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂ.୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ, ତା.୦୮/୦୬/୨୦୧୮ରିଖ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – ୦୧/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ତା.୨୮/୦୫/୧୮ରିଖ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂ.୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ, ତା.୦୮/୦୬/୨୦୧୮ରିଖ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – ୦୧/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ତା.୨୮/୦୫/୧୮ରିଖ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂ.୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ, ତା.୦୮/୦୬/୨୦୧୮ରିଖ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା – ୦୧/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ତା.୨୮/୦୫/୧୮ରିଖ ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂ.୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ, ତା.୦୮/୦୬/୨୦୧୮ରିଖ

11/06/2018 20/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (356 KB)