ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ : “୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , “ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା -୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ/ତା ୨୯.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ , ଆବେଦନ ର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫.୧୦.୨୦୨୦ ରିଖ ୫ ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ : “୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , “ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା -୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ/ତା ୨୯.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ , ଆବେଦନ ର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫.୧୦.୨୦୨୦ ରିଖ ୫ ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ : “୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , “ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା -୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ/ତା ୨୯.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ , ଆବେଦନ ର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫.୧୦.୨୦୨୦ ରିଖ ୫ ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ : “୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି , “ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା -୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆ/ତା ୨୯.୦୯.୨୦୨୦ ରିଖ , ଆବେଦନ ର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫.୧୦.୨୦୨୦ ରିଖ ୫ ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ

29/09/2020 15/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)