ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାଯ୍ୟIଳୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ : ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା –୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ ତା ୨୪ /୦୯/୧୮ରିଖ

ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାଯ୍ୟIଳୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ : ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା –୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ ତା ୨୪ /୦୯/୧୮ରିଖ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାଯ୍ୟIଳୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ : ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା –୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ ତା ୨୪ /୦୯/୧୮ରିଖ

ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାଯ୍ୟIଳୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ : ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କରଞ୍ଜିଆ ର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା –୦୩/ଉପଖଣ୍ଡ/କରଞ୍ଜିଆ/ ତା ୨୪ /୦୯/୧୮ରିଖ

24/09/2018 10/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)