ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମା ଅମ୍ବିକା

ବାରିପଦା ର ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲୋକ ମାନେ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ” ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ” ରୂପେ ମାନବ ସମାଜକୁ କୃପା କରୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି |