ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା – ୧୪୦ // ତାରିଖ . ୨୭.୦୨.୨୦୧୯, “ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ”

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା – ୧୪୦ // ତାରିଖ . ୨୭.୦୨.୨୦୧୯, “ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ”
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ୍
ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ବେତନଟୀ, ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା – ୧୪୦ // ତାରିଖ . ୨୭.୦୨.୨୦୧୯, “ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତନଟୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ” 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)