ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା, ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୮୫ // ତ।ରିଖ ୨୦।୦୩।୨୦୧୯, “୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ “

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା, ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୮୫ // ତ।ରିଖ ୨୦।୦୩।୨୦୧୯, “୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ “
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ୍
ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା, ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୮୫ // ତ।ରିଖ ୨୦।୦୩।୨୦୧୯, “୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯାଳୟ କପ୍ତିପଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୫ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧେ “ 20/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)