ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶପଥ ପତ୍ର

ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥପତ୍ର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
୫-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥପତ୍ର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
୨୬-ଯଶିପୁର ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୨୭-ସାରସକଣା ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୨୮-ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୨୯-ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୩୦-କରଞ୍ଜିଆ ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୩୧-ଉଦଳା ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୩୨-ବଡ଼ସାହି ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୩୩-ବାରିପଦା ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ
୩୪-ମୋରଡା ଶପଥ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ