ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଥାନା

ଜିଲ୍ଲା ର ଥାନା ତାଲିକା
କ୍ର .ସଂ ନାମ
ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା
ବଡ଼ସାହି ଥାନା
ବହଳଦା ଥାନା
ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା
ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା
ବାରିପଦା ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା
ବେତନଟୀ ଥାନା
ବିଶୋଇ ଥାନା
୧୦ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା
୧୧ ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା ବାରିପଦା
୧୨ ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା ରାଇରଙ୍ଗପୁର
୧୩ ଘାଗରବେଡା ଥାନା
୧୪ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା
୧୫ ଜାମଦା ଥାନା
୧୬ ଯଶିପୁରଥାନା
୧୭ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା
୧୮ କପ୍ତିପଦା ଥାନା
୧୯ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା
୨୦ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା
୨୧ କୁଳିଅଣା ଥାନା
୨୨ ମହୁଲଡିହା ଥାନା
୨୩ ମୋରଡା ଥାନା
୨୪ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା
୨୫ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା
୨୬ ରରୁଆଁ ଥାନା
୨୭ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା
୨୮ ଶରତ ଥାନା
୨୯ ସୁଳିଆପଦା ଥାନା
୩୦ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା
୩୧ ତିରିଂ ଥାନା
୩୨ ଉଦଳା ଥାନା