ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶପଥ ପତ୍ର

କପ୍ତିପଦା ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, କପ୍ତିପଦା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)
କପ୍ତିପଦା- ୧ ସିରୁ ସୋରେନ୍
କପ୍ତିପଦା- ୧ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ
ଖୁଣ୍ଟା- ୧ ହୃଦାନନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ
ଖୁଣ୍ଟା- ୨ ସୁନିତି ମାର୍ଣ୍ଡି
ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର- ୧ ଉର୍ମିଳା ଲେଙ୍କା
ଉଦଳା-୨ ଝରଣା ନାଏକ
ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ ସୁକାନ୍ତି ପାତ୍ର
ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ ସୁଶାନ୍ତି ପରିଡା
କପ୍ତିପଦା-୩ ମାର୍କଣ୍ଡ ସିଂ କେରାଇ
୧୦ ଖୁଣ୍ଟା-୨ ଆନନ୍ଦା ହେମ୍ବ୍ରମ
୧୧ କପ୍ତିପଦା-୨ ପ୍ରମୋଦ ସିଂ
୧୨ କପ୍ତିପଦା-୩ ଜାନକୀ ଦେଇ
୧୩ କପ୍ତିପଦା-୨ ସୁବୁଦିଆ ସିଂ
୧୪ ଉଦଳା-୧ ଶିରମଣି ସିଂ
୧୫ ଖୁଣ୍ଟା-୧ ମହେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ
୧୬ କପ୍ତିପଦା-୨ ମୋଟାଏ ଗିଲୁଆ
୧୭ କପ୍ତିପଦା-୨ ମାକୁ ସିଂ
୧୮ କପ୍ତିପଦା-୨ ଗାମାଏ ରିମିଲସିଂ ଗଇପାଇ
୧୯ ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ ଉର୍ମିଳା ସେଠୀ
୨୦ ଖୁଣ୍ଟା-୨ ସରସ୍ଵତୀ ମୁର୍ମୁ
୨୧ ଉଦଳା-୧ ସୁଶାନ୍ତି ସିଂ
୨୨ ଉଦଳା-୨ ଲଳିତା ବିଶେଇ
୨୩ ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ ମମତା ମୁର୍ମୁ
୨୪ କପ୍ତିପଦା-୩ ଚାମ୍ପାଏ ଆଙ୍ଗାରାଇ
୨୫ କପ୍ତିପଦା-୩ ବିପିନ ସିଂ ବଦ୍ରା
୨୬ ଖୁଣ୍ଟା-୨ ଦୁଲି ହେମ୍ବ୍ରମ
୨୭ ଖୁଣ୍ଟା-୨ ମାୟା ଟୁଡୁ
୨୮ ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା
୨୯ ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୧ ପଙ୍କଜିନି ମହାପାତ୍ର
୩୦ କପ୍ତିପଦା-୧ ନିରୁପମା ନାୟକ
୩୧ ଉଦଳା-୧ କ୍ଷୀରମଣି ଟୁଡୁ
୩୨ ଉଦଳା-୨ ଭାଗ୍ୟଲତା ଡାକୁଆ
୩୩ ଖୁଣ୍ଟା-୧ ଜୁଗୁ ମାଝୀ
୩୪ ଉଦଳା-୨ ଜୟନ୍ତି ନାଏକ
୩୫ ଖୁଣ୍ଟା-୧ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁର୍ମୁ
୩୬ ଉଦଳା-୧ ପଦ୍ମିନୀ ହାଁସଦାଃ
୩୭ କପ୍ତିପଦା-୨ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ମାଝୀ
୩୮ ଗୋପଗନ୍ଧୁନଗର-୨ ମୋନାଲିସା ପାତ୍ର
୩୯ ଉଦଳା-୨ ନିନିମଣି ସିଂ

 

କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, କରଞ୍ଜିଆ

 

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)
୫୨-ସୁକୃଳି(୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କନ୍ଦର୍ପ ବେହେରା
୭- କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାଏକ
୪୪- ରରୁଆଁ (୨) ମହିଳା ସୁଶୀଳା ହେମ୍ବରମ
୪୨-ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) ବୈଜୟନ୍ତି ନାଏକ
୪୧-ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) ଜୟନ୍ତୀ ନାଏକ
୧୯- ଠାକୁରମୁଣ଼୍ଡା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଢେଇ
୧୮- ଠାକୁରମୁଣ଼୍ଡା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜତି (ମହିଳା) ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ବାଗସିଂ
୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ସାରଥି ନାଏକ
୭ -କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ନିଳାଦ୍ରି ନାଏକ
୧୦ ୧୮ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ପୁଷ୍ପିତା ପୂର୍ତ୍ତୀ
୧୧ ୧୯ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ହୋ
୧୨ ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ଶ୍ରଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକ
୧୩ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂ
୧୪ ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ବୁଦୁନୀ ଦରାଇ
୧୫ ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) ରୀମା ମହାନ୍ତ
୧୬ ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପୃଷ୍ଚି
୧୭ ୧୮ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ରଞ୍ଜିତା ଗିରି
୧୮ ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ନଳିନୀ ମଞ୍ଜରୀ ବିଶ୍ୱାଳ
୧୯ ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ବୀଣାପାଣି ନାଏକ
୨୦ ୬ -କରଞ୍ଜିଆ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ମନ୍ଦାକିନୀ ନାଏକ
୨୧ ୭ -କରଞ୍ଜିଆ (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ସୁକାନ୍ତି ନାଏକ
୨୨ ୧୯ -ଠାକୁରମୁଣ୍ତା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୀଳାବତୀ ଲେୟାଙ୍ଗି
୨୩ ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ମିନତୀ ନାଏକ
୨୪ ୪୧- ଯଶିପୁର (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ଅର୍ନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତିରିଆ
୨୫ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ଶାନ୍ତିଲତା ମୁର୍ମୁ
୨୬ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ସୁଜାତା ନାଏକ
୨୭ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ମଧୁସ୍ମିତା ନାଏକ
୨୮ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ବାହ୍ଲି ମାର୍ଣ୍ଡି
୨୯ ୪୨- ଯଶିପୁର (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ଲଳିତା ମୁନ୍ଦୁଆ
୩୦ ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ବଦନି ମୁଦି
୩୧ ୪୩ -ରରୁଆଁ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ମହିଳା) ସୁବାସିନି ତିରିଆ
୩୨ ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) ଅବନ୍ତି ମହାନ୍ତ
୩୩ ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) କଳ୍ପଲତା ମହାନ୍ତ
୩୪ ୪୪ -ରରୁଆଁ (୨) (ମହିଳା) ମିନତୀ ତିରିଆ
୩୫ ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରମେଶ୍ୱର ନାଏକ
୩୬ ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାଏକ
୩୭ ୫୧- ଶୁକୃଳି (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗାଗରାଇ
୩୮ ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସି
୩୯ ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରାଜକୁମାର ମହାନ୍ତ
୪୦ ୫୨- ଶୁକୃଳି (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାକୁଡ

ବାରିପଦା ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ବାରିପଦା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)
କୁଳିଅଣା – ଦୂର୍ଗା ଚରଣ ମାର୍ଣ୍ଡି
କୁଳିଅଣା – ୮ ନିହାର ରଂଜନ ନାଏକ

କୁଳିଅଣା – ୯ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ ପାନମଣି ହାଁସଦା
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ ପାର୍ବତୀ ସିଂ
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାର୍ଣ୍ଡି
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଏକ
୧୦ ସାରସକଣା – ହୀରା ବେଶ୍ରା
୧୧
ସାରସକଣା – କାପୁରା ସିଂ
୧୨
ସାରସକଣା – ଚୁମକିରାଣୀ ଦାସ
୧୩ ବଡ଼ସାହି – ୨୪ ଦୈତାରୀ ମହାଳିକ
୧୪
ସାରସକଣା – ମାନୀ ମାହାଲି
୧୫ ସାରସକଣା – ସୀତାଶ୍ରୀ ହାଁସଦାଃ
ସାରସକଣା – ସୁକାନ୍ତି ମୁର୍ମୁ
ସାରସକଣା – ସଂଯୁକ୍ତାରାଣୀ ନାଏକ
୧୮ ସାରସକଣା – ଜଗିତା ନାଏକ୍
୧୯ ସାରସକଣା – ପଦ୍ମିନୀ ସିଂହ
୨0 ସାରସକଣା – ମିତାରାଣି ନାଏକ
୨୧ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ ଛିତା ଟୁଡୁ
୨୨ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ ଭବାନୀ ହେମ୍ବ୍ରମ୍
୨୩ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ ମୀରାଲତା ସିଂ
୨୪ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୩ ସଲମା ହେମ୍ବ୍ରମ
୨୫ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ ଗୋପାଳ ହାଁସଦାଃ
୨୬ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ ନଗେନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ
୨୭ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ ଭାଗବତ ମାର୍ଣ୍ଡି
୨୮ ଶୁଳିଆପଦା – ୫୪ ସୁଫଲ ସିଂ
୨୯ କୁଳିଅଣା – ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ
୩୦ କୁଳିଅଣା – ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ
୩୧ କୁଳିଅଣା – ସନାତନ ନାଏକ
୩୨ କୁଳିଅଣା – ଲାଦୁରାମ ସୋରେନ୍
୩୩ କୁଳିଅଣା – ୯ ଚମ୍ପା ଟୁଡୁ
୩୪ କୁଳିଅଣା – ୯ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନାଏକ
୩୫ କୁଳିଅଣା – ୯ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ
୩୬ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ ତିଳତ୍ତମା ନାଏକ
୩୭ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୭ ସୁଭଦ୍ରା ଟୁଡୁ
୩୮ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାର୍ଣ୍ଡି
୩୯ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି – ୨୮ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବିଜୁଳି
୪୦ ବଡ଼ସାହି – ୨୪ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ
୪୧ ବଡ଼ସାହି – ୨୪ ସଂଜୟ କୁମାର ସେଠୀ
୪୨ ବଡ଼ସାହି – ୨୩ ଇନ୍ଦୁମଣି ନାଏକ
୪୩ ବଡ଼ସାହି – ୨୩ ସଞ୍ଜୁଲତା ବିଶ୍ୱାଳ
୪୪ ବଡ଼ସାହି – ୨୩ ସୁବାସିନୀ ନାଏକ
୪୫ ବଡ଼ସାହି – ୨୨ କେଶର ମୁର୍ମୁ
୪୬ ବଡ଼ସାହି – ୨୨ ଦଶରଥ ସିଂ
୪୭ ବଡ଼ସାହି – ୨୨ ନନ୍ଦ କିଶୋର ହାଁସଦାଃ
୪୮ ବଡ଼ସାହି – ୨୨ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ
୪୯ ମୋରଡା – ୩୮ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ
୫୦ ମୋରଡା – ୩୮ ଅଭିରାମ ଭୋଇ
୫୧ ମୋରଡା – ୩୮ ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର
୫୨ ମୋରଡା – ୩୮ ପୁଲିନ୍ ବେହେରା
୫୩ ମୋରଡା – ୩୮ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୫୪ ମୋରଡା – ୩୮ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ
୫୫ ମୋରଡା – ୩ ଝରଣା ମୁର୍ମୁ
୫୬ ମୋରଡା – ୩ ପାର୍ବତୀ ମାର୍ଣ୍ଡି
୫୭ ମୋରଡା – ୩ ଶୁଭସ୍ମିତା ସିଂ
୫୮ ମୋରଡା – ୩ ସୁରତୀ ଗନ୍ଧୁଆ
୫୯ ମୋରଡା – ୪୦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ
୬୦ ମୋରଡା – ୪୦ ବାଲୀ ମାର୍ଣ୍ଡି
୬୧ ମୋରଡା – ୪୦ ମୀନାକ୍ଷି ସରେନ
୬୨ ମୋରଡା – ୪୦ ସାଉନା ହାଁସଦା
୬୩ ବାରିପଦା – ୩୦ କିଶୋର ହାଁସଦାଃ
୬୪ ବାରିପଦା – ୩୦ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ
୬୫ ବାରିପଦା – ୩୦ ନରେନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ
୬୬ ବାରିପଦା – ୩୦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା
୬୭ ବାରିପଦା – ୩୦ ରୂପଚାନ୍ଦ ସରେନ
୬୮ ବାରିପଦା – ୨୯ ପ୍ରଭାବତୀ ମହାନ୍ତ
୬୯ ବାରିପଦା – ୨୯ ସତ୍ୟଭାମା ମହାନ୍ତ
୭୦ ବାରିପଦା – ୨୯ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ
୭୧ ବେତନଟୀ – ୩୫ କାଳିଚରଣ ସରେନ୍
୭୨ ବେତନଟୀ – ୩୫ ଗୌରହରି ସିଂ
୭୩ ବେତନଟୀ – ୩୫ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ
୭୪ ବେତନଟୀ – ୩୫ ରାହୁଲ ନାଏକ
୭୫ ବେତନଟୀ – ୩୫ ସିଦ ସରେନ୍
୭୬ ବେତନଟୀ – ୩୬ ଅନୁପମା ଦଣ୍ଡପାଟ
୭୭ ବେତନଟୀ – ୩୬ କୌଶଲ୍ୟା ବୈଠା
୭୮ ବେତନଟୀ – ୩୬ ସବିତା ଦାସ
୭୯ ବେତନଟୀ – ୩୭ କାରୁ ମୁର୍ମୁ
୮୦ ବେତନଟୀ – ୩୭ ଚିନ୍ତାମଣି ମାଝୀ
୮୧ ବେତନଟୀ – ୩୭ ଧାନୀ କିସ୍କୁ
୮୨ ବେତନଟୀ – ୩୭ ଶଶୀରେଖା ସିଂ
୮୩ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିଂ
୮୪ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ ମଧୁସୂଦନ ସିଂ
୮୫ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ ମଙ୍ଗଲ ଚରଣ ସିଂ
୮୬ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ ଲାଲ ମୋହନ ସିଂ
୮୭ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୪୯ ସସ୍ମିତା ରାଣୀ ସିଂ
୮୮ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ ଭାରତୀ ହାଁସଦାଃ
୮୯ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ ରଶ୍ମୀରେଖା ସିଂ
୯୦ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ ସରୋଜିନୀ ସିଂ
୯୧ ଶାମାଖୁଣ୍ଟା – ୫୦ ସୌଦାମିନୀ ସିଂ
୯୨ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ ଦଶରଥ ରାମ୍
୯୩ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ ଭାଦାଓ ମାରଣ୍ଡି
୯୪ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ ମଙ୍ଗଲ ବେଶ୍ରା
୯୫ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ ରସିକ ବାସ୍କେ
୯୬ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪୭ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁ
୯୭ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪ ଅଜିତ ପାତ୍ର
୯୮ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪ ଖଗେଶ୍ୱର କବି
୯୯ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪ ଗୌତମ କୁମାର ପାତ୍ର
୧୦୦ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪ ରବିନ୍ଦ୍ର ସେଠି
୧୦୧ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର – ୪ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଡାକୁଆ

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍-ବିଭାଜନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ (ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)
୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ଦମୟନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ
୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ନାନ୍ଦି ବାନରା
୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ପାର୍ବତୀ ପୂର୍ତ୍ତି
୧୦-କୁସୁମୀ (୧) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ପୁତୁଲ ହାଇବୁରୁ
୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୋରେନ
୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମଙ୍ଗିଲାଲ ହେମ୍ବ୍ରମ
୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାଳତୀ ହାଁସଦାଃ
୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରଣଜିତ୍ ବାସ୍କେ
୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରାଇମାତ କିସ୍କୁ
୧୦ ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ
୧୧ ୧୧- କୁସୁମୀ (୨)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ
୧୨ ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଉତ୍କଳମଣି ଦିନବନ୍ଧୁ ସୋରେନ
୧୩ ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବାବୁଲୁ ଟୁଡୁ
୧୪ ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବିଜୁ ଗୋପାଲ୍ ଗୋପ୍
୧୫ ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମଦନ ମାର୍ଣ୍ଡି
୧୬ ୧୬-ଜାମଦା (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଲାଲ ମୋହନ ମହାନ୍ତ
୧୭ ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଗଂଗାରାମ ସାଓୟାଁ
୧୮ ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଚୈତନ୍ୟ ହାଁସଦାଃ
୧୯ ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡି
୨୦ ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓଗାମ
୨୧ ୧୭-ଜାମଦା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ
୨୨ ୨୦-ତିରିଂ (‍୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଅନୁପ କୁମାର ସୋରେନ୍
୨୩ ୨୦-ତିରିଂ (‍୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଟୁଡୁ
୨୪ ୨୦-ତିରିଂ (‍୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପରେଶ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା
୨୫ ୨୦-ତିରିଂ (‍୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଶାଙ୍ଖ ଚ଼ରଣ ମାଝୀ
୨୬ ୨୦-ତିରିଂ (‍୧) ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଶୁକ୍ରା ହେମ୍ବ୍ରମ
୨୭ ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା ଜନତା ବସା
୨୮ ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା ଜୋସ୍ନା ପାତ୍ର
୨୯ ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା ଜ୍ୟେସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ
୩୦ ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା ଯମୁନା ମଣ୍ଡଳ
୩୧ ୨୧-ତିରିଂ (୨) ମହିଳା ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସାହୁ
୩୨ ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା କରିସ୍ମା ମହାକୁଡ଼
୩୩ ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା ତିଳତ୍ତମା ମହାନ୍ତ
୩୪ ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତ
୩୫ ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା ବିନତୀ ହାଁସଦାଃ
୩୬ ୨୫-ବହଳଦା (୧)ମହିଳା ଭଗବତୀ ମିଶ୍ର
୩୭ ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ସାରଥି ହେମ୍ବ୍ରମ
୩୮ ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ସୁବାସିନୀ ହାଁସଦାଃ
୩୯ ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ ହାଁସଦାଃ
୪୦ ୨୬-ବହଳଦା (୨) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ସୋନାମଣୀ ସୋରେନ୍
୪୧ ୩୧- ବିଜାତଳା (୧) ମହିଳା ଦୁଲି ମୁଣ୍ଡା
୪୨ ୩୧- ବିଜାତଳା (୧) ମହିଳା ପାର୍ବତୀ ଟୁଡୁ
୪୩ ୩୧- ବିଜାତଳା (୧) ମହିଳା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ
୪୪ ୩୧- ବିଜାତଳା (୧) ମହିଳା ସଲମା ଟୁଡୁ
୪୫ ୩୧- ବିଜାତଳା (୧) ମହିଳା ସୁମିତା ମୁର୍ମୁ
୪୬ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କାହ୍ନୁ ଚ଼ରଣ ବାସ୍କେ
୪୭ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ନିମାଇ ଚ଼ରଣ ମୁର୍ମୁ
୪୮ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୀରସାମନ୍ତ ଟୁଡୁ
୪୯ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମୀନା ସୋରେନ
୫୦ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରଇବୁ ମହାନ୍ତ
୫୧ ୩୨- ବିଜାତଳା (୨) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ
୫୨ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୫୩ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପାରାଉ ଟୁଡୁ
୫୪ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରଘୁନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତ
୫୫ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଦାସ ନାଏକ
୫୬ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଶରତ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୫୭ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଶୀତଲ କିସ୍କୁ
୫୮ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଶୋଭାରାମ ଶ୍ୟାମ ମୁର୍ମୁ
୫୯ ୩୩-ବିଶୋଇ (୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସଞ୍ଜିବ ଲୋଚ଼ନ ଗିରି
୬୦ ୩୪-ବିଶୋଇ (୨) ମହିଳା ଅଷ୍ଟମୀ ବେହେରା
୬୧ ୩୪-ବିଶୋଇ (୨) ମହିଳା ଆରତୀ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱା- ଜୁରିଲାଲ ମହାନ୍ତ
୬୨ ୩୪-ବିଶୋଇ (୨) ମହିଳା ଆରତୀ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱା- ସୁବାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୬୩ ୩୪-ବିଶୋଇ (୨) ମହିଳା ବିଜୟା ମାର୍ଣ୍ଡି
୬୪ ୩୪-ବିଶୋଇ (୨) ମହିଳା ବିଦୁସ୍ମିତା ଦେଓ
୬୫ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଜାନେଶାର ଆକ୍ତାର
୬୬ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୬୭ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ
୬୮ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସୈରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୬୯ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ୱରୁପ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ
୭୦ ୪୫- ରାଇରଙ୍ଗପୁର(୧) ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ
୭୧ ୪୬- ରାଇରଙ୍ଗପୁର (୨) ମହିଳା ଦିଗୀମଣୀ ହେମ୍ବ୍ରମ
୭୨ ୪୬- ରାଇରଙ୍ଗପୁର (୨) ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଲତା ଗିରି
୭୩ ୪୬- ରାଇରଙ୍ଗପୁର (୨) ମହିଳା ମେନକା ଦାସ
୭୪ ୪୬- ରାଇରଙ୍ଗପୁର (୨) ମହିଳା ସଞ୍ଜୁଲତା ପାହାଡ଼ି
୭୫ ୪୬- ରାଇରଙ୍ଗପୁର (୨) ମହିଳା ଲିପିକା ମଣ୍ଡଳ