ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ଵ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ଵ :

ଜିଲ୍ଲା ର ଭୌଗଳିକ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା) ବିବରଣୀ
ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂଖ୍ୟା
ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ୧୦,୪୧୮ ଵର୍ଗ କି.ମି
ଜନସଂଖ୍ୟା(୨୦୧୧ ଜନଗଣନା) ସର୍ବ ମୋଟ : ୨,୫୧୯,୭୩୮
ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ଵ ୨୧୩ (ପ୍ରତି ଵର୍ଗ କି.ମି)
ପୁରୁଷ : ୧,୨୫୬,୨୧୩
ମହିଳା : ୧,୨୬୩,୫୨୫
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି : ୧୮୪,୬୮୨
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପୁରୁଷ : ୯୨,୧୨୭
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳା : ୯୨,୫୫୫
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି: ୧,୪୭୯,୫୭୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପୁରୁଷ : ୭୩୦,୪୮୭
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା : ୭୪୯,୦୮୯
ସାକ୍ଷରତା: ୧,୩୬୯,୩୯୭
ସାକ୍ଷର ପୁରୁଷ : ୭୯୪,୧୭୧
ସାକ୍ଷର ମହିଳା: ୫୭୫,୨୨୬
ନିରକ୍ଷର : ୧,୧୫୦,୩୪୧
ନିରକ୍ଷର ପୁରୁଷ: ୪୬୨,୦୪୨
ନିରକ୍ଷର ମହିଳା: ୬୮୮,୨୯୯