ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ

ଏହି ୱେବସାଇଟ ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ୟୋଗିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ |

ନିମ୍ନ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ରେ ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ:

ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ , ବାରିପଦା
ପିନ କୋଡ – ୭୫୭୦୦୧
ଇ-ମେଲ୍ ଆଇ. ଡି. – orimay[at]nic[dot]in କିମ୍ବା odimay[at]nic[dot]in